Değişim yılı geride kaldı, Ama | Tarih ve siyasetteki değişimler

Kitaplar – Ahmed Al-Mudallal

Beğensek de beğenmesek de Her şey değişir ve aynı kalmaz, biz ve çevremizdekiler dahil, Güçlü olan güçlü kalmaz, zayıf zayıf da kalmaz ve tarih sürekli bir değişim halindedir. Bugün dünya bir yıl öncesiyle aynı mı? ..

Koronavirüs covid 19 bir yıldan kısa bir sürede dünyayı altüst etti, Bu ana kadar dünya, kimliği belirsiz Corona virüsünün patlak vermesi sonucu bir ilki olan ve sonuncusu olmayan bir sarmal yaşıyor… Değerler, kültürler ve araçlar değiştikçe, Bireyler arasındaki, gruplar ve toplumlar arasındaki ve devletler arasındaki ilişkiler bile kaprislere, çıkarlara ve uyumun derecesine göre değişir ve değişir, Her şey değişir ve bu şeylerin doğasıdır…

Siyasete gelince, değişkenlerin anasıdır, Değişen ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullara ve devletin kendi içindeki iktidar eksenlerine ya da bir liderin yokluğuna ve ondan sonra bir başkasının çözümlerine maruz kalan devletlerin iç politikasının, eski rejimin ve organlarının tüm özelliklerini, hatta selefi tarafından belirlenen yasaları değiştirip değiştirmediği, Ve tek bir lider altında bile iktidarı döndüren hükümetler, önceki hükümetlerin performans, kurumlar ve devlet işlemlerinde ne olduğunu değiştirir, Ülkelerin dış politikalarının da zaman zaman ittifaklarında ve bölgesel ve uluslararası meselelerle uğraşırken değişmesi, hatta rejimlerin değişmesiyle birlikte değişmesi, On yıl boyunca Arap dünyamızda olanlara bakarsak, değişim rüzgarları birçok şeyin üzerine geldi. Devletlerin bileşenleri uyumsuz, dağınık ve çelişkiliydi, Aralarındaki çatlak yoğunlaştı, Bazı ülkelerin coğrafyası da değişti, Ve ülkenin zenginliği tek liderin elinde ya da aynı ülkedeki rakip çeteler arasında dağıtılan bir çetenin elinde olduktan sonra …

Arap-Arap ittifakları, Arap-bölgesel ittifaklar ve Arap-uluslararası ittifaklar değişti, Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşme adı verilen yeni bir biçimi ortaya çıktı. Sonuç olarak, İsrail, Arap dünyamızdaki değişikliklerin çoğunda, kendisinin beklemediği ölçüde en iyi şansı kazandı. Öyle ki Arap-Siyonist normalleşme bu değişimlerin başında geliyor…


Dünyaya gelince, Sovyet kutbunun yokluğu, Amerikan emperyalist kutbunun hegemonyasına ve küreselleşme olarak adlandırılan şeye yol açtı ve aynı zamanda emsallere dayalı bir dünya düzeninin yokluğunda Amerika’nın başını çektiği yeni dünya düzeni olarak da adlandırıldı ve güç dengesi emperyalist Amerikan kutbu lehine değişti …

Dünya, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin güçleri tarafından yönetildiğinde bile, şimdi olduğundan daha az olsa da, birçok dalgalanmaya maruz kaldı. Ve Mısır’da ve Sedat rejiminde bizim için, örneğin, Sovyet kutbu üzerinde hesaplandığında ve aniden Amerikan kutbunun yörüngesinde yürümeye ve Siyonist işgal devletiyle barış yapmaya başladığında (Camp David Antlaşması) 1978, İran İslam Devrimi’nin ve tüm bölgede, devrik Şah rejiminin Amerika ve İsrail’e kesinlikle boyun eğmesinden ve Batı’ya açık olmasından sonra getirdiği değişim, Batı, Amerika ve İsrail’in İran’ın, halkın ve rejimin en büyük düşmanları haline gelmesinden sonra.

Daha sonra Sovyet lideri Gorbaçov’un önderlik ettiği proestroykadan sonra Sovyetler Birliği’ndeki ana değişim ve ardından bileşenlerinin parçalanması, askeri olarak daha güçlü Sovyetler Birliği’nin etkisini sona erdirdi ve insanlığı neoliberalizme yönlendiren Amerika’nın gücünü korudu. Bu, bireysel sermayenin devletlerin siyasal ve toplumsal sistemine tecavüzü ve onun için devletin kendisinden korunma sağlanması anlamına gelir… Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana, dünya dramatik değişikliklere tanık oluyor, Rejimlerin ve liderlerin çöküşü, devletlerin ve örgütlerin çöküşü, grupların ve kurumların yok olması…

Son olarak teknolojik olarak Amerika ve Avrupa’dan üstün olan Çin’in ani gücü ortaya çıkmış, piyasa ekonomisinde Amerika’nın rakibi haline gelmiş ve birçok alanda Amerika ile rekabet etmesi beklenmektedir. Gerçekler, dünyanın Amerika ile Çin arasında, önceki konvansiyonel savaşlardan farklı bir biçimde kesin bir savaşa gittiğini söylüyor.

Arap dünyasında, gerçek danışma kurumlarının yokluğu ve ilerleme için vizyon ve stratejilerin yokluğu, Ayrıca, anayasayı veya hükümlerini hükümdar lehine değiştirmenin kolaylaştığı sabit sistemlerin yokluğu, Hukukçular, anayasanın işlevinin, hukuk devletinde üç otorite (yargı, yasama ve yürütme) arasındaki ilişkiyi belirleyen devletin izlediği temel kuralları korumak olduğunu iddia etseler de, Ancak bunun, yöneticinin tahakkümü ve yürütme otoritesinin yargı ve yasama organlarına tecavüzü ışığında gerçekleşmesi doğaldır. Ve kutsal olan değiştiğinde, her şey caizdir…

Bu nedenle, değişim hırsının öncelikle sahibini tereddüt etmeden iten bir iradeye ihtiyacı vardır, aksi takdirde değişim gerçekleşmez, Değişim ya birey ve toplum için bir fayda sağlayacak şekilde olumludur ve bu bir ilerleme durumuna yükselir ve hasadı kaçınılmaz olarak verimlidir, Ya olumsuzdur ve sonuçları ne olursa olsun, monotonluk durumundan kaynaklanan arzu, tutku ve can sıkıntısı ile motive olur, sıradan insanların dediği gibi, “önemli değişim” ve buna “değişim için değişim” denir ve bu mantıklı değildir, Arap Baharı’na gelince, halklar tarafından acil olumlu değişime olan ihtiyaçlarının bir sonucu olarak başlatıldı, daha sonra sapma, sonuçları yıkıcı olan keskin olumsuz yönde meydana geldi …

Bunun nedeni, değişim isteğine rağmen, değişimin sonuçlarının övgüye değer olması için yolu düzelten ve sürdüren bilge liderlik tarafından temsil edilen değişim yönetimini ve iyi yönetimi kaçırmış olmamızdır …

İslam ümmeti tarihi boyunca birçok aşamadan geçmiş ve üzerinde birçok şart değişmiştir. Ancak ona maruz kalan tehditler, onu etkileyen aksilikler ve tarih boyunca uğradıkları yenilgiler bundan giderek daha güçlü bir kararlılıkla çıkıyor ve Müslümanlar Kıptiler, Persler, Romalılar ve diğerleri gibi kendilerinden yaşça büyük milletleri aşan bir medeniyet yaratabiliyorlardı. Ancak İslam milleti, en yüksek görevleri kendini inşa etmek ve değişimin kökü olan insan ruhunu arındırmak olan bir doktrine sahip olmasıyla ayırt edildi. Ondan insanın dünyevi hayatı ile cennetin ilahi yasası arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir yasa ortaya çıktı. Bundan sonra hayatın iman ve şeriat sisteminden bütünleşmiş olarak çıkması ve ancak Allah’ın akıl ve malzeme insanına yaptığı her şeyin yatırımı ve ardından bilim ve bilim adamlarının takdiri ışığında gelişme ve rönesansa doğru değişmesi doğaldır ve Dr. düşünür Fathi Shikaki Tanrı’nın merhametinin (Kur’an’ın gücü) etkisi nedeniyle ulusun bunalımlarından çıkması doğaldı, ancak çöküş halifeliğin (Sultan) yokluğundan ve nekroza uğrayan İslam milletinin uğradığı Batılılaşma, bağımlılık ve parçalanma durumundan sonra meydana geldi. Kemikleri …

Milletin o zamandan beri maruz kaldığı değişim vakalarının çoğu, onu yaklaşık bir asırdır ve bugüne kadar yaşadığı kayıp, sefalet ve sefalet durumundan çıkaramamıştır. Çünkü doktrininden kaynaklanan gerçek gücünün unsurlarını kaybetmiştir, Bu yüzden geri çekildim ve kayboldum, Öte yandan modern çağda dünyanın birçok ülkesi büyük yıkımlara maruz kalmış, 1861-1965 yıllarında Amerika’da yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlısı olan iç savaş, yeşil ve kuru yemiş, ardından Amerika dünyanın en güçlü ülkesi olmuş, Japonya, II. Dünya Savaşı’nda yıkıldı ve Hiroşima ve Nagazaki’de korkunç bir yenilgi oldu, ancak enkazdan dünyanın ilk endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerinden biri olarak ortaya çıktı, çünkü Avrupa, babasının makarasında tahrip edildi ve II. Dünya Savaşı’nda öldürüldü, tarihçilerin dediği gibi, yaklaşık yetmiş milyon insan ve II. Dünya Savaşı’nda büyük yıkıma ve doğu ve batıya bölünmeye maruz kalan Almanya modeli, ancak daha sonra depresyonundan yükseldi ve dünyanın ilk endüstriyel, bilimsel ve ekonomik olarak gelişmiş ülkelerinden biri oldu. Tüm Üçüncü Dünya ekonomisinin kontrolörleri olmak için yeniden canlanan tüm Avrupa ülkeleri.

Son olarak, Endonezya, sefalet, yoksulluk ve cehalet durumundan çıkarak Mahathir Mohamad’ın elinde son yirmi yılda büyük bir ekonomik rönesansa tanık olan dünyanın ekonomik kaplanlarından biri haline gelen tek İslam devleti olarak ortaya çıktı. Bütün bunlar, sağlam değişim yönetimi eşliğinde değişim isteğinden kaynaklanmaktadır, Burada ülkelerin sorumluluk alan ve gidişatı düzelten bilge liderliğe sahip olma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Onu doğuran ulusa gerçek bir aidiyet taşımak…

İslam ve Arap ulusunun olumlu değişim ve liderliğe doğru ilerlemek için eksik olduğu şey, ulusun inancına, toprağına ve mirasına ait olan ve yeteneklerimizi, zenginliklerimizi ve kararlarımızı kontrol eden Amerikan ve Batı hegemonyasından kurtulma konusundaki güçlü iradeyle donanmış, endişelerini ve halklarının acılarını taşıyan bilge ve samimi liderliktir. Milletimizin güç, ilerleme ve nüfuzunu yeniden tesis etme unsurlarının hiçbirinden yoksun olmaması, Batı’nın kapılarını açtığı inanç, tarih, medeniyet, insan nüfusu, genişleyen coğrafya, zenginlik ve yüksek akıllara sahiptir…

Ulusumuz, Amerika’nın, Avrupa’nın veya Çin’in sahip olmadığı şeylerin sahibidir, Bu güçlerin milletimizde medeniyet ve güç unsurlarını bir araya getirmemiş olmaları, Ama o üstündür ve dünyaya önderlik eder, karar verir ve istediğini yapar, Arap ve İslam ümmeti bağımlılık, yenilgi ve aşağılanma yaşarken, Ulus yeniden ayağa kalkamaz ve içinde yaşadığı durum daha iyiye doğru değişir. Ancak önemli ve gerekli bir koşul yerine getirilmiştir ki, o da kendini inşa etmek ve gerçek Müslüman insanın Yaratıcısının yaklaşımına göre yeniden yaratılmasıdır: “Allah, insanların kendilerinde olanı değiştirmedikçe yaptıklarını değiştirmez.”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir