Liderlik ve İslam’ın gözetilmesi

Liderlik ve İslam’ın gözetilmesi

 

Dr. Tarafından Hussam Herzallah

 

Liderlik, liderin insanları etkileyerek, ikna ederek, örnek teşkil ederek arzu edilen hedefe doğru hareket ettirme yeteneğini ve karar alma sürecine katılımlarını, özellikle de hedefinin dünya ve ahiret olduğu dünyadaki herhangi bir liderlikten ayrılan ilahi liderliği ifade eden liderliktir, ilahi liderliğin görevi dini ayinler kurmaktır, ve İslam Şeriatı hükümlerinin uygulanması, Ve Yüce Allah’ın hükmünün yeryüzünde uygulanması.

 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Aralarında Allah’ın indirdikleriyle hüküm verin ve onların kaprislerine uymayın ve sizi Allah’ın size vahyettiklerinin bir kısmından saptırmaları için onları uyarın. 49

 

Bu uygulamada Müslümanların gücü ve gururu ortaya çıkmakta, İslam’ın gururunu ve kavminin gücünü görerek münafıkları kızdırır, İnsanları cehaletin ve geri kalmışlığın pençesinden çıkarıp hidayet ve doğruluğun ışığına çıkarmaya götürür, Ayrıca ilahi lider Rabi bin Amer’in Rüstem’e söylediği ünlü sözünde yankılanmasını açıklamış, burada kulları kulların ibadetinden kulların Rabbine ibadete, dinlerin adaletsizliğinden İslam’ın adaletine, dünyanın darlığından dünyanın ve ahiretin genişliğine getirmek için geldiğimizi söylemiştir.

Liderlik ve İslam’ın gözetilmesi

Buna göre, liderliği genç yaştan itibaren ve en başından itibaren, kusursuz ve fırtına tarafından vurulmayan, ancak şartlar ne olursa olsun antlaşma ve ilkelerinde kalan ilkeler, değerler, çıkarlar ve ilişkilerle ilahi liderliğin temeli olan sağlam doktrin üzerine eğitmek gerekir.

 

 

Eğer yaratılışın efendisi Mustafa el-Adnan’ın, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dediği gibi, arzu edilen bütün emellerine ulaşıncaya kadar bütün kapılar ona kapalıysa, “Vallahi amca, güneşi sağ elime, ayı soluma koyarlarsa, Allah gösterinceye kadar bıraktığım bu meseleyi bırakmalıyım yoksa onsuz yok olurum” demiştir.

 

Bu nedenle, aile, okul ve toplumun kurumları, sistematik ve açık bir eğitim yoluyla bu ilahi liderliği yaratmak için birlikte çalışmalı ve toplumun felsefesini, her Müslümanın her zaman altında yaşamayı ve yüce adaletinin tadını çıkarmayı hayal ettiği ilahi yasaları oluşturmak için gelecekteki liderlerin inşasını kuran gerçek eğitim sürecini etkileyen tüm kirliliklerden kurtulmaya doğru değiştirmelidir.

 

Aile, okul ve toplum kurumlarının bu eğitimi verebilmesi için eğitim felsefesini birleştirmek gerekiyor, yani hepimiz sağlam bir inanca göre nesiller inşa etmek üzerine kuruluyuz.

 

Aile, karı kocanın paradan, prestijden, otoriteden ve güzellikten önce din temelinde seçilmesinden bu yana çekirdek ve temeldir, Müminlerin annesi Hz. Ayşe, Allah ondan razı olsun, diyor ki, anne ve babama Allah’ın dinine borçlu oldukları zamanlar dışında akıl vermedim, Kararlı bir aile, para, prestij, otorite ve güzellikten önce din temelinde karı kocayı seçerek başlar.
Ayrıca okuyun:

İslam’da toplam kalite ve eğitim üzerindeki etkisi

055669-300x199 Liderlik ve İslam'ın gözetilmesi

 

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, kaçınılmaz olarak çocuklarını kirliliklerden arındırılmış sağlam bir imana dayandıracak ve gençler babalarının geri döndükleriyle içlerinde büyüyeceklerdir. Okul, İslami değerleri teşvik etmeli ve öğrencilerinde diyalog ve tartışma, problem çözme, karar verme, takım ve zaman yönetimi, etkileme ve diksiyon becerisi gibi liderlik becerilerini geliştirirken bütünleştirici rolünü oynamalıdır.
Ve sorumluluk alma becerisi ve nesilleri gelecekte bayrağı almaya hak kazandıran diğer liderlik becerileri, toplumlarını bu dünyada ve ahirette hayatta kalma standartlarına göre inşa etmek.

 

Eğitim ve öğretimde üçüncü ve önemli bir role sahip oldukları toplum kurumlarından bahsetmiyorum bile, toplumun ve kendisinin ilerletebileceği ilahi bir liderlik nesli inşa etmek için aile ve okulla birlikte gençlerin eğitimine katkıda bulunurlar ve bu da sonuçta üst düzey liderlerin eğitim felsefelerini netleştirmelerini ve müfredatlarındaki kavramları inanç, ilkeler, çıkarlar, ilişkiler ve İslami değerler üzerine liderlik eğitimi kavramlarını içerecek şekilde düzeltmelerini gerektirir.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir