Bilimsel Forum

SMARTMAG-BANNER-1200-19@2x-Recovered-150x150 Forum

Dr. Essam Adwan

1211 döneminde Kudüs Açık Üniversitesi , Gazze Şubesi’nde okutulan derslerin öğrencilerini tartışmak.

1211 yarıyılına ait dersler şunlardır:

Dr. Essam Adwan , 1211. yarıyılda aşağıdaki dersleri vermektedir:

  1. Filistin ve Filistin davası
  2. Kudüs Tarihi
  3. İslam’da hükümet sistemi
  4. Sosyal Bilimler ve Öğretim Yöntemleri
  5. Uygulamalı Eğitim (1)
  6. Yolsuzlukla Mücadele: Zorluklar ve çözümler
  7. Yolsuzlukla mücadele bütünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik
  8. Milli Eğitim

Forum Görgü Kuralları:

Forum, öğretmen ve öğrenci görgü kurallarına bağlıdır, Diyalog literatürünü de içeren, olumlu etkileşim, Ve faydaya dikkat ederek, Bu kursların ilgi alanları dışında veya ilgisiz konuları gündeme getirmeyin.

Ev Forums